top of page

Winter Closure | Merry Christmas and a Happy New Year!

Thank you so much to everyone who came out in the rain to support our Christmas Fair. Looks like it will be an annual event!


The business is now closed for the annual deep clean and maintenance. The team are also overdue a well earned holiday.


We would like to say a massive thank you to our customers and local community who have supported us throughout another strange year!


We look forward to welcoming you back in February 2022. Merry Christmas and a Happy New Year!


Diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth allan yn y glaw i gefnogi ein Ffair Nadolig. Mae'n edrych fel bydd hi'n ddigwyddiad blynyddol!


Mae'r busnes bellach ar gau ar gyfer gwaith glanhau a chynnal a chadw blynyddol. Mae'r tîm hefyd yn haeddu gwyliau.


Hoffem ddweud diolch enfawr i'n cwsmeriaid a'r gymuned leol sydd wedi cefnogi ni trwy gydol blwyddyn ryfedd arall!


Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ym mis Chwefror 2022. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page