top of page
IMG_6378_edited.jpg

The Legend of Gelert

In the 13th century, Llewelyn, Prince of North Wales, had a palace at Beddgelert. One-day he went hunting without Gelert "The Faithful Hound" who was unaccountably absent. On Llewelyn's return, the truant, stained and smeared with blood, joyfully sprang to meet his master. The Prince, alarmed, hastened to find his son and saw the infant's cot empty, the bedclothes and floor covered with blood. The frantic father plunged his sword into the hound's side thinking it had killed his heir. The dog's dying yell was answered by a child's cry. Llewelyn searched and discovered his boy un- harmed, but nearby lay the body of a Mighty Wolf, which Gelert had slain; The Prince, filled with remorse, is said never to have smiled again. He buried Gelert here. The spot is called "Beddgelert."

 

Yn y drydedd ganrif a'r ddeg roedd gan Llywelyn TYWYSOG GOGLEDD CYMRU balas ym Meddgelert. Un diwrnod aeth y Tywysog i hela heb Gelert, "Ei Gi Ffyddlon". Pan ddychwelodd Llywelyn neidiodd y ci yn waed i gyd i groesawu ei feistr. Dychrynodd y Tywysog a brysiodd i chwilio am ei fab a chafodd grud y baban yn wag, dillad y gwely a'r llawr yn waed i gyd. Yn ei ddychryn try- wanodd y tad y ci yn ei ystlys a'i gleddyf gan feddwl fod y ci wedi lladd ei aer. Atebwyd gwaedd farwol y ci gan gri egwan plentyn. Chwiliodd Llywelyn a darganfyddodd ei fab yn ddianaf ond yn ei ymyl gorweddai corff Blaidd Anferth a laddwyd gan Gelert. Dywedir na wenodd y Tywysog edifeiriol byth wedyn. Claddodd Gelert yma ac am hynny gelwir y fan "Beddgelert".

bottom of page