top of page

Ffair Nadolig Glaslyn Christmas Fair!

Dewch i ymuno â ni yng Nglaslyn ym Meddgelert ar gyfer ein Ffair Nadolig gyntaf erioed! Darganfyddwch gelf a chrefft o'r ardal, cefnogwch elusennau lleol ac efallai hyd yn oed fwynhewch hufen iâ pwdin Nadolig neu gynhesu â gwin cynnes!


Come and join us at Glaslyn in Beddgelert for our first ever Christmas Fair! Discover arts and crafts from the area, support local charities and maybe even enjoy some Christmas pudding ice cream or warm up with a mulled wine!


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page